Kvinnomisshandel anmäls sällan

–Anmälda våldsbrott mot kvinnor i Sverige ökar. Under januari anmäldes 200 fler misshandelsbrott och 60 fler våldtäkter och sexuellt ofredande än i januari förra året. Totalt gjordes 3 250 anmälningar om de här brotten under januari. Mörkertalet stort Generellt har antalet anmälningar ökat under de senaste tio åren, vilket pekar både på att brotten blivit […] Continue reading →

Nätdrogerna Ungdomens och Missbrukarnas Dödskyss

Vansinnesdrogen Nätdrogerna missbrukets svarta hål, styrs utav de mest ljusskygga drogbaronerna som nånsin skådats. När man idag tittar på facit när det gäller nätdroger och överdoser med dödlig utgång slås man av hur lite som görs av myndigheterna inom detta område. Här måste man prioritera insatserna; Går det att stoppa nätförsäljningen? Går det att  hitta upphovsmännen […] Continue reading →

När missbruket får grepp om individen

missbruk När missbruket får grepp om individen, det ”normala” slår över, och objekt och händelser blir viktigare än relationer. Objekt och händelser som blir förutsägbara, objekt och händelser som skapar sinnesförändring och skapar en falsk trygghet (droger, arbete, mat, sex osv.). Förväxlandet mellan intensitet och intimitet, att tro att intensiteten i utagerandet, striden mot sig själv […] Continue reading →

Nya synsätt på ”missbruksvården”

Att superiet från början sågs som en karaktärsdefekt. Man tvångsvårdade många alkoholister med stöd av nykterhetslagen (1954:579). Då kunde alkoholisten omhädertas i upp till fyra år på alkoholistanstalt. Men en markant förändring i synsätt på alkoholism kom med socialtjänstlagen (1980:620). Tvångsvården var då ett undantag, och socialtjänsten fick huvudansvaret för personer med alkohol och drogproblem. […] Continue reading →

Hur vi fick sjukdomen har ingen omedelbar relevans för oss

Bara för i dag behöver du aldrig använda igen!  Ingen beroende som söker tillfrisknande behöver dö utan en chans att finna ett bättre sätt att leva. Så börjas Anonyma alkoholisters bok som är skriven av beroende till beroende. Så vem är en beroende? Som beroende har vi en kronisk sjukdom som kallas beroende. Sjukdomen är […] Continue reading →