När missbruket får grepp om individen

missbruk När missbruket får grepp om individen, det ”normala” slår över, och objekt och händelser blir viktigare än relationer. Objekt och händelser som blir förutsägbara, objekt och händelser som skapar sinnesförändring och skapar en falsk trygghet (droger, arbete, mat, sex osv.). Förväxlandet mellan intensitet och intimitet, att tro att intensiteten i utagerandet, striden mot sig själv […] Continue reading →