Hur vi fick sjukdomen har ingen omedelbar relevans för oss

Bara för i dag behöver du aldrig använda igen!  Ingen beroende som söker tillfrisknande behöver dö utan en chans att finna ett bättre sätt att leva. Så börjas Anonyma alkoholisters bok som är skriven av beroende till beroende.

Så vem är en beroende? Som beroende har vi en kronisk sjukdom som kallas beroende. Sjukdomen är kronisk, progressiv och dödlig. Det är dock en behandlingsbar sjukdom. Vi menar att varje enskild varelse måste besvara frågan ”Är jag en beroende?” Hur vi fick sjukdomen har ingen omedelbar relevans för oss. Vi är intresserade av tillfrisknandet. När man väl har godtagit sitt beroende kan förändring ske.

Anonyma narkomaners program. Vi använder de redskap som har klaffat för andra tillfrisknande beroende som lärt sig i NA att leva utan droger. De tolv stegen är värdefulla redskap som gör vårt tillfrisknande möjligt. Vårt huvudsyfte är att förbli drogfria och föra budskapet vidare till den beroende som fortfarande lider. Vi är förenade genom vårt gemensamma problem med droger. Genom att möta, tala med och hjälpa andra beroende, kan vi förbli drogfria. Nykomlingen är den viktigaste personen på varje möte, för vi kan bara behålla det vi har genom att ge bort det.

Varför är vi här. Vi är maktlösa inför beroendet och våra liv är ohanterliga. Trots att vi inte är ansvariga för vår sjukdom, är vi ansvariga för vårt tillfrisknande. Vi kan inte längre skylla våra problem på människor, platser och saker. Vi måste möta våra problem och våra känslor.

Hur det fungerar. Som ett resultat av att ha deltagit på ett par möten, börjar vi att känna som om vi till slut hör hemma någonstans. Det är på dessa möten vi presenteras för Anonyma Narkomaners tolv steg. Vi lär oss arbeta med stegen i den ordning de är skrivna och att använda dem på daglig grund. Stegen är vår lösning. De är vår överlevnadsvätska. Våra steg är de principer som gör vårt tillfrisknande möjligt.

Vad kan jag göra. Börja med steg ett. Gå vidare till steg två och så vidare, och allteftersom du går vidare kommer du att uppnå en egen förståelse av programmet. Det verkliga miraklet sker när du inser att behovet av droger på något sett har tagits bort från dig. Du har slutat använda och börjat leva.

Comments are closed.