Nätdrogerna Ungdomens och Missbrukarnas Dödskyss

vansinnetNätdrogerna missbrukets svarta hål, styrs utav de mest ljusskygga drogbaronerna som nånsin skådats. När man idag tittar på facit när det gäller nätdroger och överdoser med dödlig utgång slås man av hur lite som görs av myndigheterna inom detta område. Här måste man prioritera insatserna; Går det att stoppa nätförsäljningen? Går det att  hitta upphovsmännen bakom dessa sidor. Görs det några insatser förutom vad Polisen gör, som är totalt underbemannade inom detta område. Nätdrogernas framfart på internet gynnas ju av att det inte krävs några examina av märkvärdig art för att  för färdigställa dessa. Det verkar som ingen har en aning om styrkan eller effekten av  dessa preparat, varken framställare eller användare, därför är dödsdoser (överdoser) allt vanligare och kommer inte att minska, snarare tvärt om.

MDPV (Metylendioxipyrovaleron) eller ”Kannibaldrogen”  ”Badsalt”  ”monkey dust”  är andra namn som användes. Trots att ett gram kostar 1000 kronor på gatan blir själva användningen av drogen väldigt billig när det behövs så lite för ett rus. (0,02 gram räcker för ett rus ). Men användarna betalar  många  gånger med sitt liv. Bara under de sista fyra veckorna har vi haft  fyra dödsfall, troligen orsakade av MDPV ,säger folk i deras närhet , som vet att de använt drogen. En ökning av antalet sjukhusfall kopplade till en specifik drog skulle kunna förklaras av att missbruket  etablerats i en ny population av ovana droganvändare, t ex, ungdomar som utgör en målgrupp för Internetdroger.  I det material som finns får dock detta anses som uteslutet, eftersom anamnestiska  uppgifter, höghepatit C-prevalens och relativt hög medelålder indikerar att patienterna var vana drogmissbrukare.

Själv arbetar jag inom boendestöd men har en 20 årig bakgrund inom missbruksvård, mot slutet av denna artikel vill jag bara beskriva effekterna av MDPV vad gäller hallucinationer och vanföreställningar. En mamma kom in i sin sons rum efter det han tagit drogen, fick sonen att kasta sig ut genom fönstret i ren skräck. Men skräcken håller på att sprida sig också bland allmänheten. Vansinnesdrogen skapar oro långt utanför den krets som använder MDPV.

Comments are closed.